Backup Danych

Zapewniamy automatyczną kopię danych bez ryzyka utraty, nawet w przypadku awarii serwera czy dysku.

Aby archiwizacja danych odbywała się sprawnie dobieramy najlepsze rozwiązanie dla danego klienta.

W wielu przypadkach wdrażamy popularne rozwiązania do przechowywania danych.